TOK (2023)

Tok je kontinuita, pohyb, priebeh i proces. Môže byť plynulý a organický, ale aj prerušovaný s jednoznačnými hranicami. Predstavuje nekonečný zdroj nových objavov, skúseností a zmien. Napreduje bez možnosti návratu a vo víre okolností kotví v aktuálnom okamihu. Kontrolovaný automatizmus, dokonalý svojou prirodzenou surovosťou, komunikuje ideové pozadia inšpirované osobnými skúsenosťami a okúzľujúcou prírodou. 

Výstavný projekt Tok prepája originálnu tvorbu predstaviteľov mladej generácie vizuálnych umelcov Stanislava Ondruša a Dávida Valoviča. Obaja pracujú s tradičnými materiálmi, ktoré aktualizujú technologickými inováciami či svojpomocne vytvorenými nástrojmi. Prostredníctvom netradičných autorských pomôcok kreujú procesuálne experimenty poháňané dynamickým pohybom či pomalým gestom, fyzikálnymi zákonmi a priepustnými hranicami používaných materiálov. Prienik osobitých umeleckých programov nastáva v netypickom uchopení výtvarných médií, ktorých výsledkom je expandovaná forma závesných obrazov a priestorových objektov s príznačným abstrahujúcim charakterom aktivizujúcim divácku imagináciu. Hoci sa obaja autori venujú rozličným médiám a vychádzajú z odlišných umeleckých prostredí, selekcia diel ich spája na asociačnej úrovni vo formálnej príbuznosti a transformačnom charaktere použitých materiálov.